21. NEFORMÁLNA TURISTICKÁ CR RALLYE

MESTO TRENČÍN A REGIONÁLNA RADA KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV
TRENČÍN VÁS PRI PRÍLEŽITOSTI „SVETOVÉHO DŇA CESTOVNÉHO RUCHU“
POZÝVAJÚ NA 21. NEFORMÁLNU TURISTICKÚ CR RALLYE
DŇA 22. SEPTEMBRA 2018
CR Rallye propozicie
CR Rallye pútač


TRENČÍN:
PREZENTÁCIA PRI REŠTAURÁCII ROTUNDA, PARK M. R.
ŠTEFÁNIKA PRI ŽELEZNIČNEJ STANICI OD 7:30 DO 8:30 HOD

21. NEFORMÁLNA CR RALLYE, ODDYCHOVÝ TURISTICKÝ POCHOD PRE VŠETKÝCH
SOBOTA , 22. SEPTEMBRA 2018
Pokyny pre účastníkov:
Pohybovať sa budete po značených chodníkoch „Turistických trás IVV mesta Trenčín“
Trasa A:
Od reštaurácie Rotunda po „Č TCH“ cez park M. R. Štefánika k hotelu
Elizabeth (Tatra). Pokračovať cez Matúšovu ulicu k farskému kostolu,
karneru do Čerešňového sadu. Okolo hotela Brezina cez Zábranie po
rázcestie nad Soblahovom. Z „Č TCH“ obbočiť vľavo a sledovať
značenie trasy IVV3 cez pasienky až na bývalú lesnú železničku.
Pokračovať po chodníku až po odbočku vľavo (na betónovej ceste) do
Kubrice. V Kubrici odbočiť doľava a po „Ž TCH“ prídeme do cieľa na
Kubranskej kyselke.

Trasa B:
Od reštaurácie Rotunda po „Č TCH“ cez park M. R. Štefánika k hotelu
Elizabeth (Tatra). Pokračovať cez Matúšovu ulicu k farskému kostolu,
karneru do Čerešňového sadu. Okolo hotela Brezina cez Zábranie po
rázcestie nad Soblahovom. Pokračovať po „Č TCH“ do Soblahova až
pod bývalú horáreň. Tu odbočíme vľavo a pokračujeme po trase IVV4
až po odbočku vpravo (na betónovej ceste) do Kubrice. V Kubrici
odbočiť doľava a po „Ž TCH“ prídeme do cieľa na Kubranskej kyselke.

Ďalšie informácie a pokyny:
1. Každý účastník na štarte obdrží „Štartovací preukaz“.

2. Každý účastník na štarte obdrží lístok na občerstvenie v cieli.

3. Na trase sú pripravené stanovištia pre turistické súťaže:
– lávka
– hod na cieľ
– určovanie rastlín a drevín
– spoznávanie historických pamiatok
– odhad vzdialenosti

4. Súťaže sú dobrovoľné, výsledky súťaží vám organizátori zapíšu do
„Štartovacieho preukazu“, v cieli ho odovzdáte na vyhodnotenie.

5. Súťaží sa podľa pravidiel PTZ.
Po 13:00 hod bude vyhodnotenie súťaží a udelenie odmien.
Súťaží sa v nasledovných kategóriach:
 najlepší v súťaži turistickej zdatnosti v jednotlivých kategóriach
 najmladší a najstarší účastník
 najpočetnejšia skupina
 a iné

Informácie o doprave späť:

Odchod spoja MHD č. 11 od kyselky:
13:42, 14:42

Odchod spoja MHD č. 1 z Kubry, námestie:
14:15, 15:15

Informácie o 21. neformálnej CR Rallye poskytnú:
Igor Salviany – 0905 230 176
Daniela Gombíková – 0904 339 212

Turistický pochod je určený pre všetky vekové kategórie, je však
zameraný hlavne na mládež a rodiny s malými deťmi.
Akcia sa koná pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu (CR)
www.ksttn.sk

Tento obsah bol zaradený v Akcie. Zálohujte si trvalý odkaz.