Jesenný regionálny zájazd

REGIONÁLNA RADA KST TRENČÍN pozýva priateľov turistiky na jesenný regionálny zájazd SITNO A BANSKÁ ŠTIAVNICA 29.9.2018

Zaujímavá turistická akcia na Sitno a Banskej Štiavnice. Doprava zabezpečená autobusmi.

Propozície tu

Odchod:    – Nové Mesto nad Váhom, stanica SAD o 05:30 hod.
                      – Trenčín, stanica SAD o 06:00 hod.
                      – Ilava, Nemocnica o 05:30 hod.
Poznámka: Nastúpiť bude možné tiež na zastávkach mimo uvedených miest odchodu autobusu na trase. Tieto nástupy nahlásia účastníci predsedom OKST pri platení

Poplatok:   Deti do 15 rokov . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5,- €
                        Členovia KST, mládež do 18 rokov . . .   10,- €
                        Nečlenovia KST. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13,- €
 
Prihlášky: U predsedov OKST so zaplatením účastníckeho poplatku do 31.8.2018. Predsedovia odovzdajú  peniaze a menné zoznamy 4.9.2018 na zasadaní RR KST Trenčín (ODA Trenčín) o 16:00 hod.

Odchod späť: o 17:00 hod z Banskej Štiavnice. Stanovište autobusov bude oznámené v jednotlivých autobusoch.

Trasy:
A. Svätý Anton – Ilija () – Vlčia jama () – Granty – Sitniansky hrad – vrch Sitno – Tatárska lúka () – Počúvadlianske jazero () – Sedlo Krížna () – Sedlo pod Pinkovým – Evičkino jazero – Klinger – Banská Štiavnica ()

stúpanie: 977m, klesanie: 807m, vzdialenosť: 21,5km, čistý čas prechodu: 6:30min

B. Banská Štiavnica – Klinger () – Horná Roveň () – Farárova hôrka () – vrch Tanád – vrch Paradajs – Červená studňa () – Banská Štiavnica ()

stúpanie: 601m, klesanie: 521m, vzdialenosť: 11,8km, čistý čas prechodu: 3:45min

C. Prehliadková: záujemci uskutočnia prehliadku kaštieľ Svätý Anton, Kalvária, Štiavnický betlehem, Starý zámok, Nový zámok, Banské múzeum v prírode – skanzen, Kammerhof – banské múzeum, všetko vo vlastnej réžií.

Poznámka: Popis objektov prehliadkovej trasy je na samostatnom dokumente. 

Dôležité informácie:

  • je nutné dodržiavať pokyny vedúceho zájazdu a (alebo) vedúcich skupín/autobusov
  • zapíšte si telefonický kontakt na vedúceho skupiny/autobusu
  • doporučená mapa „Štiavnické vrchy č. 138, edícia VKÚ Harmanec“
  • v prípade neúčasti na zájazde sa poplatok nevracia – nájdite si náhradníka
  • v účastníckom poplatku nie sú zahrnuté poplatky za vstup do kaštieľov, múzeí a pod.
  • každý účastník ide na vlastné nebezpečenstvo

Kontakt: Radoslav NIKODÉM tel.: 0948 915 561, mail: rado.nikodem@zoznam.sk

Tento obsah bol zaradený v Akcie. Zálohujte si trvalý odkaz.