Pokyny k objednávaniu členských známok 2019

Pokyny k členským známkam 2019 a vyplneniu tabuľky členskej základne pre poisťovňu

Informácia z Ústredia KST (Anna Krištofová):
Začnem históriou: v lete 2017 ma telefonicky oslovila poisťovňa UNION s tým, že je poistného členov KST stratová a chceli by to riešiť. Po dvoch rokovaniach, na ktorých sa zúčastnil predseda KST Ing. Peter Dragúň, Ing. Miloš Ziman, člen výkonného výboru KST a ja. Spolu s poisťovňou sme sa dohodli, že ročné poistné na jedného člena v roku 2018 nebude 1 € ale 1,50 €. Nie radi, ale predsa sme súhlasili s tým, že sme poisťovňu UNION poprosili o stabilizáciu poistného na člena na 5 rokov. Súhlasili, ale len s 3 rokmi.
Keďže Valné zhromaždenie KST sa nezaoberá vykonávacími predpismi, zostala táto úloha na členoch výkonného výboru. Výkonný výbor sa dohodol na zmene vykonávacieho predpisu o členskom takto:
• za rok 2018 boli ponechané známky s pôvodnou hodnotou teda 10 €, 6 € a 4 €. A všetko zostalo po starom, len ústredie KST zaplatilo za členov do poisťovne nie 1 € ale 1,50 €, za rok 2018 je v KST cca 20 000 členov, tak KST zaplatilo do poisťovne 10 000 €, ktoré od členov nevyzbieralo. Toto je história.
• rok 2019: v roku 2018 navrhol Výkonný výbor KST zvýšenie členského pre rok 2019 o 1 euro. Teda 11 €, 7 € a 5 €

Základ pre rozdelenie zostáva taký istý ako v roku 2018 = 9€, 5€ a 3€, s tým, že platba pre KST je :

známka základ klub 40% region20% ustredie 40% ustredie UNION ústredie spolu Platba pre RR KST od klubov
11,00 7,40 €
7,00 – 5 €
5,00 – 3,8 €

Kolónka ústredie 0,50€ znamená, že KST si pre rok 2019 ponechá tých 0,50€ čo v roku 2018 zaplatil za všetkých členov navyše.

Kluby/odbory si objednávajú známky u svojich regionálnych rád – RR KST Trenčín.
Kluby zašlú členské najneskôr do 28.2.2019 na účet RR KST TN:
IBAN: SK60 0900 0000 0000 4170 9796
Variabilný symbol uveďte číslo Vášho klubu v tvare: 21000xx (xx číslo klubu)
a zároveň zašlú vyplnenú objednávku na e-mail:

Monika Schmidová – ekonom@ksttn.sk
Maroš Greguš – maros.gregus@kupka.sk
Igor Salviany – predseda@ksttn.sk

Tabuľka pre zoznam poistencov 2019 sa nemení, zostáva rovnaká, ako minulý rok:
ak by ste mali akékoľvek otázky alebo problémy s vyplnením novej tabuľky poistencov, kontaktujte prosím tajomníka RR KST Trenčín Maroša Greguša (0903722340) maros.gregus@kupka.sk
Postupne jednotlivým klubom zašleme minuloročné zoznamy členskej základne formou zaheslovaných xls súborov, do ktorých si urobíte zmeny pre rok 2019.
Opravené a doplnené tabuľky o nových členov na r. 2019 zasielajte najneskôr do 28.2.2018 e-mailom na regionálnu radu:

Monika Schmidová – ekonom@ksttn.sk
Maroš Greguš – maros.gregus@kupka.sk
Igor Salviany – predseda@ksttn.sk

Upozorňujeme, že tabuľka „Zoznam poistencov 2019“ musí korešpondovať s Vami zaslanou objednávkou známok na RR KST TN !!!

Tento obsah bol zaradený v Informácie. Zálohujte si trvalý odkaz.