Pokyny k objednávaniu členských známok 2018

Hodnota členských známok Klubu slovenských turistov pre rok 2018 zostáva na úrovni roka 2017, bez zmeny. Pozri nižšie.
Výška schváleného členského:
– základný 10 € vrátane poistenia
– študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 r. max 26 r.), dôchodcovia (od 62 do 69 r.) 6 € vrátane poistenia
– deti do 15 r., dôchodcovia nad 70 r. a držitelia preukazov ZŤP 4 € vrátane poistenia
– čestný člen KST 0 €, poistné zaplatí KST

Percento rozdelenia členských príspevkov od roku 2015 nasledovne:
40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST,
40 % ústrediu,
20 % regionálnej rade KST.

Kluby/odbory si objednávajú známky u svojich regionálnych rád – RR KST Trenčín.
Kluby zašlú členské najneskôr do 28.2.2018 na účet RR KSTTN:
IBAN: SK60 0900 0000 0000 4170 9796

a zároveň zašlú vyplnenú objednávku na e-mail:
Anna MALCOVÁ – ekonom@ksttn.sk
Maroš Greguš – maros.gregus@kupka.sk
Igor Salviany – predseda@ksttn.sk

Ako pomôcku zverejňujeme tlačivo „objednávka známok pre klub“:
Stiahni objednávku TU
—————————————————————————————————————————-
Tabuľka pre zoznam poistencov 2018 Vám bola zaslaná e-mailom od predsedu KST Petra Dragúňa aj s pokynmi k vyplneniu. Ak Vám tabuľka nebola doručená resp. ak by ste mali akékoľvek otázky alebo problémy s vyplnením novej tabuľky poistencov, kontaktujte prosím tajomníka RR KST Trenčín Maroša Greguša (0903722340) maros.gregus@kupka.sk
Opravené a doplnené tabuľky o nových členov na r. 2018 zasielajte do 28.2.2018 e-mailom na ústredie KST ustredie@kst.sk
a regionálnu radu:
Anna MALCOVÁ – ekonom@ksttn.sk
Maroš Greguš – maros.gregus@kupka.sk
Igor Salviany – predseda@ksttn.sk

Upozorňujeme, že tabuľka zoznam poistencov 2018 musí korešpondovať s Vami zaslanou objednávkou známok na RR KSTTN !!!

Pokyny TU

Tento obsah bol zaradený v Informácie. Zálohujte si trvalý odkaz.