Jarný regionálny zájazd

REGIONÁLNA RADA KST TRENČÍN pozýva priateľov turistiky na jarný regionálny zájazd   ŠTIAVNICKÉ VRCHY – Prírodná rezervácia Bralce
6. apríl 2019

Propozície tu

 

Trasy tu

 

Odchod:
– Nové Mesto nad Váhom, stanica SAD o 05:30 hod.
– Trenčín, stanica SAD o 06:00 hod.
– Ilava, nemocnica o 05:30 hod., DCA SPŠ 05:35 hod, N.Dubnica o 05:40
– Trenčianske Teplice o 05:50 hod
– Bánovce n/Bebravou o 06:15 hod
Poznámka: Nastúpiť bude možné tiež na zastávkach mimo uvedených miest odchodu autobusu na trase. Tieto nástupy nahlásia účastníci predsedom OKST pri platení.

Poplatok:
Deti do 15 rokov ……………………………… 5,- €
Členovia KST, mládež do 18 rokov ……10,- €
Nečlenovia KST……………………………… 13,- €

Prihlášky: U predsedov OKST so zaplatením účastníckeho poplatku do 28.02.2019. Predsedovia odovzdajú peniaze a menné zoznamy 05.03.2019 na zasadnutí RR KST TN (ODA Trenčín) o 16:00 hod.

Odchod späť: o 17:00 hod z Lehôtky pod Brehmi. Stanovište autobusov bude oznámené v jednotlivých autobusoch

Trasy:
A. Lehôtka pod Brehmi – Bralce – Kečka – Janova lúka, Janovské sedlo, Pustý hrad – Pod Kapitulskými bralami – Szabóova skala – Lehôtka pod Brehmi
stúpanie: 987m, klesanie: 987m, vzdialenosť: 19km, čistý čas prechodu: 6:30hod.

B. Lehôtka pod Brehmi – Bralce – Kečka – Janova lúka, Janovské sedlo, Pustý hrad – Pod Kapitulskými bralami – Koliba
stúpanie: 585m, klesanie: 525m, vzdialenosť: 11,2km, čistý čas prechodu: 4:00hod.

Poznámka: Presný návrh trás je priložený v samostatnom dokumente.
Dôležité informácie:
– je nutné dodržiavať pokyny vedúceho zájazdu a (alebo) vedúcich skupín/autobusov
– zapíšte si telefonický kontakt na vedúceho skupiny/autobusu
– doporučená mapa „Štiavnické vrchy č. 138, edícia VKÚ Harmanec“
– v prípade neúčasti na zájazde sa poplatok nevracia – nájdite si náhradníka
– každý účastník ide na vlastné nebezpečenstvo

Tento obsah bol zaradený v Akcie. Zálohujte si trvalý odkaz.