Jesenný regionálny zájazd 19. september 2020

REGIONÁLNA RADA KST TRENČÍN pozýva priateľov turistiky na jesenný regionálny zájazd POHRONSKÝ INOVEC – Nová Baňa, NCH Zvonička  19. september 2020

Propozície tu

Trasy tu

Odchod:
– Nové Mesto nad Váhom, stanica SAD o 05:30 hod.
– Trenčín, stanica SAD o 06:00 hod.
– Ilava, nem. o 05:30 hod., DCA SPŠ o 05:40 hod., N.Dubnica o 05:50 hod.
– Trenč. Teplá, Jednota o 05:55 hod., Trenč. Teplice, aut.st. o 06:00 hod.
– Bánovce n/Bebravou, žel. st. o 06:30 hod.

Poznámka: Nastúpiť bude možné tiež na zastávkach mimo uvedených miest odchodu autobusu na trase. Tieto nástupy nahlásia účastníci predsedom OKST pri platení.

Poplatok:
Deti do 15 rokov . . . . . . . . . . . . . . .5,- €
Členovia KST, mládež do 18 rokov . . . . . . .12,- €
Nečlenovia KST. . . . . . . . . . . . . . . . 15,- €

Prihlášky:
U predsedov OKST so zaplatením účastníckeho poplatku do 14.8.2020.
Predsedovia odovzdajú peniaze a menné zoznamy 19.8.2020 na zasadnutí RR KST TN (ODA Trenčín – Kaviareň Štefánik) o 16:00 hod.

Odchod späť: o 16:00 hod. z Novej Bane. Stanovište autobusov bude oznámené v jednotlivých autobusoch.

Trasy:

Dlhá trasa: Žarnovica – Zadný Šarvíz – Predný Šarvíz, Háj – Červená skala – Zvonička – Kohútovo,  Nová Baňa 
prevýšenie: 825m, vzdialenosť: 18km, čistý čas prechodu: 5:20 hod.

Krátka trasa: Nová Baňa, rázc. – Nová Baňa, nám., Kohútovo – Predný Šarvíz,  Háj – Červená skala – Zvonička – Nová Baňa
prevýšenie: 555m, vzdialenosť: 12km, čistý čas prechodu: 3:35 hod.

Poznámka:
Presný návrh trás je priložený v samostatnom dokumente. Bližšie informácie o NCH Zvonička si môžete prezrieť na web stránke: www.zvonicka.sk

Dôležité informácie:

  • je nutné dodržiavať pokyny vedúceho zájazdu a vedúcich skupín/autobusov
  • zapíšte si telefonický kontakt na vedúceho skupiny/autobusu
  • doporučená mapa „Štiavnické vrchy č. 138, edícia VKÚ Harmanec
  • v prípade neúčasti na zájazde sa poplatok nevracia – nájdite si náhradníka

každý účastník ide na vlastné nebezpečenstvo

Kontakt: Radoslav NIKODÉM tel.: 0948 915 561, mail:

Tento obsah bol zaradený v Akcie. Zálohujte si trvalý odkaz.