Sekcia pešej turistiky – Vzdelávacie aktivity v roku 2021

 

1. Preškolenie Inštruktorov pešej turistiky KST  13.3.2021 – všetkých kvalifikačných stupňov. Jedná sa o preklopenie kvalifíkácií podľa platnej legislatívy formou jednodňového – online seminára. Zabezpečuje Učebno-metodická komisia KST. Na základe absolvovania preškolenia bude možné uznanie a preklopenie doterajšej kvalifikácie. Po absolvovaní seminára bude vydané osvedčenie o kvalifikácií a zápis do Informačného systému v športe. Náklady na organizáciu školenia, vydanie osvedčení + zápis do ISŠ hradí KST. V prípade neabsolvovania seminára v roku 2021 platnosť predchádzajúcej kvalifikácie zaniká. Účastníkov seminára budeme kontaktovať cez mail (vychádzame z databázy Sekcie pešej turistiky + členského KST za rok 2020) do 20.2.2021. V prípade, že sa nám Vás nepodarilo skontaktovať do uvedeného termínu píšte na

Program seminára (9,00 – 15,00 hod):
– informácie o činnosti KST
– informácie o platnom vzdelávacom systéme KST
– informácie o platnej legislatíve v športe, ktorá sa dotýka organizovaných aktivít KST a inštruktorskej činnosti v KST
– odborná problematika – pozvané prednášky (upresníme)
Prihlásenie na seminár: Z dôvodu registrácie v Informačného systému v športe
požadujeme dôsledné a komplexné vyplnenie prihlasovacieho FORMULÁRA.

2. Školenie Inštruktorov turistiky 1.kv. stupňa
Vzdelávanie vychádza z platnej legislatívy a úspešný absolvent získava Osvedčenie a bude zapísaný do Informačného systému v športe. Systém vzdelávania sa skladá z dvoch častí. Všeobecnej časti a špeciálnej časti. Viac k tomu nájdete TU . Uprednostňujeme členov KST ktorých vyslal na školenie klub,oddiel.

Termín školenia:
– všeobecná časť 15-16.5.2021 – KTVŠ FF UMB (prezenčne alebo online -podľa situácie v spoločnosti), prípadne v iných termínoch v Bratislave alebo Prešove (prihlasovanie budeme koordinovať)
– špeciálna časť 15-18.7. 2021- Stredné Slovensko- upresníme
Školenie je kapacitne obmedzené!!! V prípade veľkého záujmu sme schopný koncom
Obsah vzdelávania: nájdete na TU

Náklady na vzdelávanie:
– náklady za absolvovanie všeobecnej časti cca 55 Eur si hradí účastník sám (možnosť prefinancovania cez kluby a oddiely KST, granty, projekty atď.)
– náklady za abslovovanie špeciálnej časti cca 100 Eur (ubytovanie, strava) si hradí účastník sám. V prípade úspešného ukončenia vzdelávania (získanie osvedčenia do konca októbra roku 2021) mu budú tieto náklady refundované vo výške od 75-100%. Táto refundácia sa týka osôb s platným členstvom v KST v roku 2020 a 2021. Uprednostňujeme členov KST ktorých vyslal na školenie klub,oddiel.

Na vzdelávacom kurze je možné zúčastniť sa aj verejnosti a nečlenov KST. Tu cena za špeciálnu časť je 150 Eur.

V prípade ďalších informácií ma môžete kontaktovať na PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Prihlasovanie do 30.3.2021 formou nezáväzného formulára TU. Po tomto termíne Vás budeme kontaktovať mailom.

Dokument vo formáte Word:
Vzdelávacie aktivity rok 2021_info

Tento obsah bol zaradený v Informácie. Zálohujte si trvalý odkaz.