O nás

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV REGIONÁLNA RADA TRENČÍN
Ľudovíta Stárka 2725/16
911 05 Trenčín – SR

IČO: 31871950
Bankový účet: Slovenská sporiteľňa, a. s., 0041709796/0900
IBAN: SK 60 0900 0000 0000 4170 9796 SWIFT: GIBASKBX
Registrácia na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-900/90-334