Kontakty RR KST Trenčín

 

Ing. Igor SALVIANY
Zlatovská 4, 91105 Trenčín-Zlatovce
Predseda, značenie, IVV 0905 230 176 032/7431 891
 
Členovia RR KST Trenčín
Juraj ŠICHA
Halalovka 3, 91108
Trenčín
Podpredseda 0905 175 963
Ing. Maroš GREGUŠ
Gogolova 23A, 91451 Trenčianske Teplice
Tajomník 0903 722 340 032/655 1111
Monika SCHMIDOVÁ
Obrancov mieru 347/18, 01841 Dubnica n/V
Ekonómka, kvalifikácia a klasifikácia
0905 215 654 0905 033 770
Radoslav NIKODÉM
Centrum I 50/125-24, 01841 Dubnica n/V
Pešia komisia 0948 915 561
Vladimír MARUŠINEC
Partizánska 1607/106, 95701 Bánovce n/B
Vodná a VHT komisia 0949 265 799
Daniela GOMBÍKOVÁ
Hodžova 11, 91105
Trenčín
Revízna komisia 0904 339 212
Ing. Štefan BELÁŇ
Kamenecká 304/11,
911 42 Horné Sŕnie
TOM komisia 0905 775 645
Ing. Marta GREGUŠOVÁ
Hollého 2, 911 05
Trenčín
Lyžiarska a cyklo komisia 0944 151 395
Terézia FUXOVÁ
Tajovského 1117/5,
95701 Bánovce n/B
Člen RR 0911 263 440 038/7604 376