Kontakty RR KST Trenčín

 

Radoslav NIKODÉM
Centrum I 50/125-24, 01841 Dubnica n/ Váhom
Predseda, organizačná a medzinárodná komisia, pešia turistika
0948 915 561
 
Členovia RR KST Trenčín
Monika SCHMIDOVÁ
Obrancov mieru 347/18, 01841 Dubnica n/V
Podpredseda, ekonomická komisia
0905 215 654 0905 033 770
Richard KUZMA
Jiráskova 7, 911 01 Trenčín
Propagačná komisia, cykloturistika 0903 802 755
PaedDr. Ľuboš GONDÁR 
M. Rázusa 1460/13, 911 01 Trenčín
Vysokohorská turistika 0910 967 193
Milan DRÁBIK
Zliechovská 326/21, 01864 Košeca
TOB 0918 911 873
Vladimír MARUŠINEC
Partizánska 1607/106, 95701 Bánovce n/B
Klasifikačná komisia, turistické značenie 0949 265 799
Daniela GOMBÍKOVÁ
Hodžova 11, 91105
Trenčín
Kontrolná komisia 0904 339 212
Ing. Štefan BELÁŇ
Kamenecká 304/11,
911 42 Horné Sŕnie
Učebno-metodická komisia, história turistiky 0905 775 645
Ing. Marta GREGUŠOVÁ
Hollého 2, 911 05
Trenčín
Lyžiarska komisia 0944 151 395