Kontakty RR KST Trenčín

 

Radoslav NIKODÉM
Centrum I 50/125-24, 01841 Dubnica n/ Váhom
Predseda, organizačná a medzinárodná komisia, pešia turistika
0948 915 561
 
Členovia RR KST Trenčín
Monika SCHMIDOVÁ
Obrancov mieru 347/18, 01841 Dubnica n/V
Podpredseda, ekonomická komisia
0905 215 654 0905 033 770
Richard KUZMA
Jiráskova 7, 911 01 Trenčín
Propagačná komisia, cykloturistika 0903 802 755
PaedDr. Ľuboš GONDÁR 
Pod Sokolice 30, 911 01 Trenčín
Vysokohorská turistika 0910 967 193
Milan DRÁBIK
Zliechovská 326/21, 01864 Košeca
TOB 0918 911 873
Vladimír MARUŠINEC
Partizánska 1607/106, 95701 Bánovce n/B
Klasifikačná komisia, turistické značenie 0949 265 799
Daniela GOMBÍKOVÁ
Hodžova 11, 91105
Trenčín
Kontrolná komisia 0904 339 212
Ing. Štefan BELÁŇ
Kamenecká 304/11,
911 42 Horné Sŕnie
Učebno-metodická komisia, história turistiky 0905 775 645
Ing. Marta GREGUŠOVÁ
Hollého 2, 911 05
Trenčín
Lyžiarska komisia 0944 151 395